• z2759778387545_66355b811d6ef1cd0f1f8dc42643664b_258a4a1d99
 • z2759778377340_d84cb55d6ff17fe7c4ad253d7a815d2e_67170e42d0
 • z2759778360984_cc3d533476d0900c79d0843240973aa9_0a2ef0d4e5
 • z2759779810270_fbbd487122c0c53d1800feb60875d5c6_e8dbb2fcee
 • z2759779977589_9978596758f1dced85add9eb18f51f51_b309f86b26
 • z2759779973735_ebf659928cb8709fa283ca3f3c8296c1_7635592b5b
 • z2759780009532_dc8437f5a93bd8b4a4d38f4c6cbb7b0d_34dd1e9b5a
 • z2759780024409_864286db4585c552ff2aff9af85bd98a_229b666610
 • z2759780024447_2bf44dbd02b63d0330ef364fb73ae428_fdae6656ff
 • z2759780024715_471e24d278e1044379275cfea9fc6ec3_6a8bfb7e22
 • z2759780024996_3d9323b2f689c2e9f04ebf66688a6ba1_3ae7bfce0b
 • z2759780025110_8170fb51933d63630dc638d8bcf90ac6_00c3eb447a
 • z2759780025144_598877b51a3a4aa8fb5ace136ef12301_06180c3c28
 • z2759780052605_716b5d658974d623ae41e5e7f5fad33b_0be1390ade
 • z2759781133111_4aff25edbb428493c151a213a68f5790_121ffe143d
 • z2759780053069_b9ba84e98922c80f25dab5063f5907e4_d3683a620c
 • z2759781168668_8025541b65093c0e040336b3853278a1_e0a2d349e0
 • z2759781194515_0e11b42566e779e6701695f7eb761cf4_2c4113d3dc
 • z2759781198622_73b652b7224d03a5bfcc63339576c6e6_dc86cc3136
 • z2759781200854_cc480712672feb2c38d80d79bf62db09_8b4be85296
 • z2759781222428_539b37c6d303f7733904f36faa79305f_d98979f491
 • z2759781246722_8805f6aa66e19701e6e680f2d67b4a16_78ca46a4f1
 • z2759781277513_96a018082aad6dde6d465cc6c64a8395_c2a776f800
 • z2759781277792_bea9e7027558d6d789732decc323e024_af192ce064
 • z2759781293511_da9bee7a123b76ddac54ed78260369c1_dce745b9db
 • z2759782553127_bd26cdbb1143f0c8beb6835bfcc0dc40_d1b16affb7
 • z2759782590577_474525b0ed6ee7cd36690c0719078d16_8d24f242be
 • z2759782617213_354e2bc0a4a02adf2b1cda654e2e7333_929c0055d0
 • z2759782624361_fb0154f1c60f638e84daaa153883cebd_db85a3c573
 • z2759782624618_23152bfad7bb8360184e823cadac49d2_47237baee1
 • z2759782624693_d6d4ccc741688b3a039987ca00a920cd_42117e0960
 • z2759782624757_4f0d77969abe3f726286a0b454471184_8897bb15bc
 • z2759782646497_dbdaf1b588972dfa58f35d653d4ca90b_1ee0c59aca
 • z2759782646451_5d148d0d03428d21c2e0a28b2e98f647_8cc0a340c0
 • z2759783603746_17042fc8c57744ae69ae9b7aa0bb43a7_ae13ce94b7
 • z2759783671112_78c2a99636a7caa1e9f9669cbd22b9f5_c98217bcfe
 • z2759783643476_46af33a3c116aa2e5359a209fddaceed_2a04fdfacd
 • z2759783671029_7afd8a50a2e2840286b1086100869c1e_b8089bc02c
 • z2759783671167_143128422bfd901a7c643b481c2a94a7_8ed6ed3023
 • z2759783687862_b5a6694ff84916f9edbefb2fe557fad3_43c267290c
 • z2759785172523_2311226cae362878413c29a0997bb45a_2d8c466747
 • z2759785199632_1d0d680529dc4bd2ff9bad000c52bdec_fd9fe50018
 • z2759785229181_a4347ec0ade9d298eb02e908e09658fe_fd7f58b3eb
 • z2759785237218_5a5e048cdc097712f4f23cfee929a469_8b2fbccf8d
 • z2759785237694_73566abdf8f09ed53870321a87359ec3_9d221110a1
 • z2759785237747_d6117929538cf860cac3746a6b678cb5_ca0934e19e
 • z2759785238041_5388d103c854ab0a1eeaebfd184e9d61_b4c66b6bc3
 • z2759785267812_cb0be90bec2eacde3e5ebbde8e263701_69e585df91
 • z2759785267893_a0b79ad75aa70b24a101924eb9c8ed9f_2bf9543113
 • z2759785296879_2bddaf06ef10462e5a5c9dccc95c2089_a92e3ef8e2
 • z2759786453977_4c589bf3514805ac8d5d98cf9430518c_e765162c10
 • z2759786557291_4c880876b097c5070e89d5e9afe716cd_6b7949ee35
 • z2759786567843_7ec0c0e71b194aa9ace029cce900235b_98d4c7a485
 • z2759786585081_1634acad5400a313a56ebcf3375c456d_caa5688f35
 • z2759786616602_de146be9d7e77422ff83a78c75b78ef7_579dad1a22
 • z2759786642965_77a980ea8f5dca365038a61825874db9_a3d4f88e4e
 • z2759786617964_cafcc0f999efa828e7bb5ca99111c304_fb63ba6c4f
 • z2759786643284_669043bb71256d00d078a5e0472c772a_dc558121fe
 • z2759786679038_a50f762e83bad36c588c3a27d706f5b1_e3e85210cf
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4

10/08/2022  17
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện tại thành phố Hà Nội... Việc tiêm vắc xin phòng ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4

10/08/2022  17
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện tại thành phố Hà Nội... Việc tiêm vắc xin phòng ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4

10/08/2022  17
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện tại thành phố Hà Nội... Việc tiêm vắc xin phòng ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4

10/08/2022  17
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện tại thành phố Hà Nội... Việc tiêm vắc xin phòng ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4

10/08/2022  17
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện tại thành phố Hà Nội... Việc tiêm vắc xin phòng ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4

10/08/2022  17
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện tại thành phố Hà Nội... Việc tiêm vắc xin phòng ...
Tin mới cập nhật
CB-GV-NV trường mầm non Nhật Tân tích cực, chủ động tiêm vắcxin phòng chồng Covid-19 mũi 4 (10/08/2022)
TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG VỚI VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG RỔ HỌC SINH TIỂU HỌC HÀ NỘI LẦN THỨ XV (08/08/2022)
BỘ GDĐT BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022-2023 (07/08/2022)
Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 (07/08/2022)
CHÀO ĐÓN HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 (04/08/2022)
Quận Tây Hồ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn (04/08/2022)
Bị đậu mùa khỉ cách ly tối thiểu 14 ngày khác ra sao với cách ly nhiễm COVID-19? (04/08/2022)
LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN KHI SỬ DỤNG THẺ CCCD GẮN CHÍP (04/08/2022)
Yêu thương lắm ngày đầu tiên (04/08/2022)
Ngày đầu đến lớp của các bé trường mầm non Nhật Tân (04/08/2022)
NHỮNG NGÀY ĐẦU QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG CỦA CÁC BÉ MN PHÚ THƯỢNG NHƯ THẾ NÀO? (03/08/2022)
Đội ngũ giáo viên lớp 1 luôn tận tâm, sáng tạo, yêu nghề của Trường Tiểu học Xuân La năm học 2022-2023 (03/08/2022)

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 103
Tháng trước : 5.512
Liên kết website