Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022  trên địa bàn quận Tây Hồ có 03 điểm thi với 78 phòng thi chính thức, 04 phòng chờ và 06 phòng dự phòng (THPT Chu Văn An- 38 phòng thi chính thức, 02 phòng chờ và 02 phòng dự phòng; THPT Tây Hồ-19 phòng;thi chính thức và 02 phòng dự phòng; THCS Chu Văn An 21 phòng thi chính thức, 02 phòng chờ và 02 phòng dự phòng). Thí sinh tham gia kỳ thi là học sinh thuộc các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX  trên địa bàn và một số thí sinh tự do đăng ký theo phân luồng tại Phòng GDĐT (THPT Chu Văn An- 636 học sinh; và 02 TS tự do; THPT Tây Hồ- 618 học sinh và 02 TS tự do, THPT Đông Đô-117 học sinh, THPT Phan Chu Trinh- 27 học sinh, THPT HN-Academy- 49 học sinh;  TTGDNN-GDTX- 335 học sinh;  102 thí sinh tự do đăng ký thi. tại Phòng Giáo dục và Đào tạo)

(Ban chỉ đạo thi THPT năm 2022 quận Tây Hồ)

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội, của Quận ủy Tây Hồ, Phòng GDĐT tham mưu UBND quận ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 19/5/2022  về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn quận Tây Hồ năm  2022;  Kế hoạch số 232/KH-BCĐ ngày 10/6/2022 về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn quận Tây Hồ.  Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan:  Công an, Y tế, Điện lực, Đội Thanh tra giao thông, Phòng VHTT,Trung tâm VHTT-TT, Đoàn thanh niên quận,UBND các phường có đơn vị đặt điểm thi,... Yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, ứng trực  làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông từ cách cổng các điểm thi 50-100m trong các ngày diễn ra kỳ thi, tuyệt đối đảm bảo công tác ANTT, ATTH, ATGT, phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi, kịp thời xử lý các tình huống đặc biệt phát sinh (nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

 

(Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2022 tại THPT Chu Văn An và THPT Tây Hồ)

Phát huy những kết quả đã thực hiện tốt trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, bám sát chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế địa bàn, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhiệm vụ, các khâu. Cho đến thời điểm hiện tại các điểm thi đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng cho kỳ thi, vừa phải đảm bảo nghiêm ngặt về quy chế thi theo hướng dẫn của Bộ GD ĐT, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Với sự quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, các điểm thi đều đã lường trước các tình huống bất thường có thể xảy ra, xây dựng các phương án xử lý phù hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong các ngày 07 và 08/7/2022 an toàn, hiệu quả.

(Phòng GDĐT Tây Hồ)