GIỚI THIỆU VỀ CBGV-NV TRƯỜNG MẦM NON NHẬT TÂN

NĂM HỌC 2021 -2022

* BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:

Cô: Nguyễn Hồng Nhung - Hiệu trưởng nhà trường – Bí thư chi bộ

Cô : Đỗ Thị Vân Anh - Phó hiệu trưởng – Phó bí thư.

Cô: Đỗ Thị Chung Anh – Phó hiệu trưởng.

TỔ DẠY:

* Khối mẫu giáo lớn: Khối trưởng Phạm Thị Kim Anh.

Lớp A1 : Đặng Thị Khoa – Phạm Thị Kim Anh – Tạ Thị Thảo

Lớp A2: Phan Thị Thúy Hạnh – Đặng Thanh Thủy – Trần Thị Lan.

Lớp A3: Nguyễn Thị Thanh Huyền ( Tổ trưởng chuyên môn) –Vũ Thị Hoa – Nguyễn Bích Ngọc.

Lớp A4: Đoàn Thị Minh Huệ - Nguyễn Thị Tâm – Đỗ Thị Hạnh.

* Khối mẫu giáo nhỡ: Khối trưởng Nguyễn Ngọc Thủy.

Lớp B1 : Nguyễn Thị Hiếu – Phạm Thị Thu Phượng

Lớp B2: Đinh Thị Thanh Huyền – Nguyễn Hồng Nhung – Lê Thị Hà

Lớp B3: Nguyễn Thị Minh Lý ( Tổ phó chuyên môn) – Hàn Thị Xuân  - Chu Huyền Trang

Lớp B4: Nguyễn Ngọc Thủy – Đỗ Thị Thanh Tâm .

* Khối mẫu giáo bé: Khối trưởng Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Lớp C1: Nguyễn Thị Minh Tuyến -  Chu Hồng Phượng – Lã Thị Thu Hương.

Lớp C2: Nguyễn Thị Lan Hương – Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phùng Thị Hương.

Lớp C3: Lê Thị Ngọc Lan – Nguyễn Thị Ngọc Tâm – Nguyễn Thu Hồng

* Khối nhà trẻ: Khối trưởng Nguyễn Thị Thu Trang

Lớp H1: Nguyễn Thị Thu Hằng – Nguyễn Thị Loan – Công Thị Thu Hương

Lớp H2: Nguyễn Thu Trang – Nguyễn Thị  Hà – Nguyễn Thị Hoa.

TỔ NUÔI:

* Bếp trưởng: Chu Tuấn Anh.

Lê Minh Thắng, Đỗ Thị Kim Oanh, Bùi Tiến Thành, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bảo, Nguyễn Thị Hương, Tạ Văn Phú, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Ngọc.