Ngày 28/5/2018, Trường MN Nhật Tân tổ chức :                     "Lễ tổng kết năm học 2017 -2018Chia tay đồng chí Trần Thị Liên - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường"