Việt Nam là quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, với gần 3000 hòn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Đảo Lý Sơn, Nguồn VnExpress

 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn.

Theo đó, Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái,bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

 

Thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam Ngày Đại dương thế giới năm 2022. Trường THCS Chu Văn An tuyên truyền đến CB, GV, NV và học sinh quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. THCS Chu Văn An phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, cùng với nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra:“…kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” bằng các hoạt động đã triển khai: 100% tham gia đầy đủ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, luật pháp về biển đảo; Trồng cây xanh trong khuân viên trường; luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trường, lớp; thực hiện quyên góp sách, vở, các đồ dùng học tập, dụng cụ thể thảo để làm từ thiện tình nguyện tại Điện Biên; lan tỏa trong trường học “Chống rác thải nhựa"; tổ chức “Ngày hội Khoa học” nơi học sinh thỏa sức sáng tạo các sản phẩm tái chế, các giải pháp bảo vệ môi trường,......

Thông tin, tài liệu về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (http://vasi.gov.vn); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (http://monremedia.vn).