🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Các cô giáo trường mầm non Nhật Tân tham gia văn nghệ Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2022.