http://mnnhattantayho.edu.vn/

📣 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
          NĂM HỌC 2022 - 2023
📍- Thời gian tuyển sinh trực tuyến:
Từ ngày 1/7/2022 - 3/7/2022
     - Thời gian tuyển sinh trực tiếp:
Từ ngày 13/7/2022- 18/7/2022
📍Thông tin chi tiết, mời quý bậc Phụ huynh theo dõi thông báo dưới đây.

💐🎉Trường MN Nhật Tân vui mừng chào đón quý bậc Phụ huynh và các con học sinh tới tuyển sinh năm học 2022-2023.