THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-MNPT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của trường mầm non Phú Thượng về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

Ban giám hiệu trường Mầm non Phú Thượng xin thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Các cháu sinh năm 2017, 2018, 2019, 2020. Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Phú Thượng từ tổ 9 đến tổ 26 và các khu chung cư Udic, Sunshine, Packexim.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

Lứa tuổi

Năm sinh

Số trẻ được tuyển

(Trẻ có hộ khẩu từ tổ 9 đến tổ 26 và các khu chung cư)

- Trẻ nhà trẻ

2020

65

(Tính đến tháng 7 đủ 24 tháng)

- Trẻ mẫu giáo bé

2019

67

- Trẻ mẫu giáo nhỡ

2018

07

- Trẻ mẫu giáo lớn

2017

10

Tổng

 

149

 

3. Hình thức tuyển sinh

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của UBND quận Tây Hồ, nhà trường tổ chức tuyển sinh dưới hình thức: 

- Tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến đối với trẻ lứa tuổi 2018, 2019, 2020. 

- Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi sinh năm 2017. 

3.1 Đối với trẻ 5 tuổi  (sinh năm 2017):

- Thời gian tuyển sinh từ ngày 04/7/2022 -> 06/7/2022

- Trong thời gian đăng ký trực tuyến, nếu phụ huynh không đăng ký được cho con thì mang theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy khai sinh (bản sao), hoặc giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại của bố, mẹ trẻ đến trường để Hội đồng tuyển sinh sẽ hỗ trợ gia đình làm thủ tục tuyển sinh cho con.

3.2 Đối với các lứa tuổi khác:

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 –> 15/7/2022.

- Thời gian tuyển sinh trực tuyến: từ 13/7/2022 đến 14/7/2022. Sau khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, phụ huynh mang hồ sơ đến trường để đối khớp. Sau ngày 15/7/2022, phụ huynh không đến đối khớp hồ sơ, nhà trường xin phép hủy kết quả tuyển sinh trực tuyến.

+ Để đăng ký tuyển sinh cho trẻ mẫu giáo nhỡ sinh năm 2018, phụ huynh đăng nhập vào đường link:

https://forms.gle/JJ4skYNVHAD4E5RW6

+ Để đăng ký tuyển sinh cho trẻ mẫu giáo bé sinh năm 2019, phụ huynh đăng nhập vào đường link:

https://forms.gle/CJ7N4X4wX2NC6rqL6

+ Để đăng ký tuyển sinh cho trẻ nhà trẻ sinh năm 2020, phụ huynh đăng nhập vào đường link:

https://forms.gle/Bgtqfvgp7MRgd4H29

- Phụ huynh đến trường đăng ký tuyển sinh mang theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (bản chính và bản phô tô), hoặc giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú, giấy khai sinh (bản sao).

- Tuyển sinh trực tiếp tại trường: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 15/7/ 2022.

- Đường link tuyển sinh trực tuyến: Sẽ được nhà trường cập nhật trên website và Fanpage nhà trường từ 0h ngày 13/7/2022 đến hết 24h ngày 14/7/2022.

4. Địa điểm tuyển sinh:

- Tuyển sinh tại trường Mầm non Phú Thượng. Địa chỉ: số 28 phố Bùi Trang Chước, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

5. Thời gian tuyển sinh trực tiếp các lứa tuổi:

- Ngày 04, 05, 06 tháng 7 tuyển sinh trực tuyến các cháu sinh năm 2017.

- Ngày 13/7 trường tuyển sinh trực tiếp và đối khớp hồ sơ các cháu sinh năm 2018, 2019.

- Ngày 14/7 trường tuyển sinh trực tiếp và đối khớp hồ sơ các cháu sinh năm 2020.(Tính đến tháng 7 đủ 24 tháng)

- Ngày 15/7 nhà trường tuyển sinh bổ sung các lứa tuổi trong chỉ tiêu và đối khớp hồ sơ các cháu đã đăng ký thành công tuyển sinh trực tuyến.

- Ngày 18/ 7 nếu còn chỉ tiêu, nhà trường đề xuất UBND quận xin tuyển bổ sung.

- Phụ huynh đến trường đăng ký tuyển sinh từ 7h30 đến 11h30.

6. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin nhập học(theo mẫu của nhà trường).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận (phường).

7. Thời gian nhận hồ sơ:

- Hội đồng tuyển sinh nhận hồ sơ nhập học từ ngày: 04/7 đến hết ngày 18/7.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư trường Mầm non Phú Thượng.

- Thời gian: Buổi chiều từ 14h00 phút đến 17h30 phút. 

( Sau thời gian ngày 18/7/2022 phụ huynh nào không nộp hồ sơ cho con coi như không có nhu cầu đi học).

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tây Hồ;

- UBND Phường Phú Thượng;

- 100% CB-GV-NV trong trường;

- Lưu :VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Công Thị Thanh Huyền